Teflon

Polytetrafloureten / PTFE, mest känd under namnet Teflon, har den i särklass lägsta friktionskoefficienten av all termoplaster.  Värdet så lågt som 0,05-0,15. Teflon utmäks av utomordentligt god kemisk resistens, hög temperaturtålighet, låg friktionskoefficient, goda elektriska egenskaper, ingen vattenupptagning samt utmärkt åldringsbeständighet. Förmågan att klara stora laster och nötningsbständigheten är dock något sämre.

Fördelar med Teflon

Teflon har mycket bra temperaturegenskaper och kan användas kontinuerligt inom området från -160°C till  +260°C. Det låga K-värdet gör materialet utmärkt som termisk isolator. Längd ut vidgningskoefficienten är relativt hög, vilket bör beaktas om stora  temperaturdifferenser förekommer.

Teflon är ett utmärkt icke ledande material för elektrisk isolering inom ett stort temperaturområde. Dess dielektriska prestanda bevaras praktiskt taget oförändrat även vid höga temperaturer och joniserande strålning eller nedsänkt i vatten eftersom Teflon inte absorberar fukt.

Finns i form av skivor, stav och slang. Folier som är glasfiberarmerad med adhesiv på en sida.