Polyamid – Nylon PA

Polyamid är en grupp termoplaster med inbördes ganska olika egenskaper. Det finns t.ex. PA6, PA6G, PA66, PAll. Alla kännetecknas av mycket bra mekanisk hållfasthet samt bra nötningshållfasthet.

Förutom att användas till olika konstruktionselement, även kan användas till slitskenor, bussningar etc. Andra användningsområden för polyamid är kugghjul, lager, maskindelar, bultar och skruvar. Bilindustri och tillverkning av hushållsmaskiner och kontorsmaskiner.
Genom att tillsätta olika fyllmedel till PA erhåller man förutom materialet egenskaper som t ex högre slitstyrka eller bättre glidegenskaper.

Polyamid Variationer

PA 6

PA 6 har en mycket bra mekanisk hållfasthet. Fuktabsorptionen är hög  vilket innebär variationer i slagseghet, dimensionsstabilitet mm. Den är också något mjukare vilket ger den en mycket hög slagseghet i kombination med bra vibrationsdämpningar.

PA 6G

G står för gjuten, och innebär att materialet har gjutits i en form. Detta gör att materialet blir mycket homogent, vilket gör det till  ett mycket bra konstruktionsmaterial. Förutom ett homogenare material och något bättre mekaniska egenskaper än vanlig PA6 ger gjutning även fördelen av att en detalj kan gjutas direkt i sin form.

PA 66

PA66 klarar högst temperatur. Materialet har en hög kristallisationsgrad vilket bidrar till att det blir hårt. Annars har PA66 liknande egenskaper som PA 6.

PA 11/12

Denna kvalitet skiljer sig lite från de övriga i det att den bland annat har lägre brottöjning, lägre fuktabsorption, lägre  nötningsbeständighet och lägre densitet. Tack vare den lägre fuktabsorptionen så får denna plast betydligt bättre dimensionsstabilitet och elektriska egenskaper än övriga.

Dessutom finns följande kvaliteter:

  • PA 4/6
  • PA6G PE
  • PA6G MOS2
  • PA6G OL
  • PA6G ESD

Polyamid är beständig mot oljor, fetter, bensin och organiska lösningsmedel, kan ångsteriliseras, låg friktionskoefficient.

Vanliga handelsnamn
Nylon, Ultramid (PA6, PA6.6)

Polyamid användningsområde

Polyamider är en ofarlig plast som används i väldigt många olika produkter. Exempel på produkter där polyamid förekommer; syntetisk textil i kläder, skor, väskor, mattor med mera, fiskelinor/fiskematerial, stekspadar och andra köksredskap, samt förpackningsmaterial i livsmedelsindustrin. Den goda temperaturresistensen och låga genomsläppligheten för gaser och egenskaper säkerställer en mycket bra lagringsduglighet hos olika typer av förpackade livsmedel.

Läs om övriga plaster