PVC Plast

PVC plast (polyvinylklorid) är en av de vanligaste plastsorterna, som tillsammans med Polyeten (PE), Polypropen (PP) och Polystyren (PS) kallas bulkplaster. PVC har tillverkats kommersiellt sedan slutet av 1930-talet. Idag är PVC ett av de mest använda plastmaterialen. PVC har unika egenskaper som gör att materialet kan användas inom vitt skilda användningsområden, från extremt mjuka produkter som slangar och blodpåsar inom sjukvården till hårda produkter som vatten- och avloppsrör, fönsterkarmar och kabelkanaler. PVC ger produkter med lång livslängd. Runt 80 procent av PVC-produkterna används inom byggindustrin där livslängden är lång.

Fördelar med PVC plast

Mycket bra konstruktionsplast. Utmärkt kemikalieresistens, hög slagtålighet, lösningsmedelstålig, goda dielektriska egenskaper,  goda mekaniska egenskaper.

Användningsområde

Det finns många användningsområden där PVC är vanligt förekommande. PVC-plastens viktigaste egenskaper är lång livslängd, hög motståndskraft mot väder och vind, låga krav på underhåll, låg vikt, god tätande och skyddande förmåga. Plasten är dessutom lätt att färga och forma. Tack vare plastens långa livslängd så är den väl lämpad som vatten- och avloppsrör, kabelisolering och golvbeläggning. Motståndskraften är effektiv mot väder och vid och används i vissa fall till fönsterkarmar, paneler, takrännor och regnkläder. Plasten har även skyddsegenskaper till medicinska produkter som blodpåsar och slangar.

Några exempel på olika användningsområden är:

 • Industridetaljer
 • Laboratorieutrustning,
 • Förpackningar,
 • Kemisk apparatur,
 • Väderskydd,
 • Tankmaterial
 • Behållare

Fakta om PVC, Polyvinylklorid

 • CAS-nr 9002-86-2
 • Smältpunkt: 212°C
 • Kokpunkt: Sönderdelas
 • Ångtryck: Mycket låg
 • Vattenlöslighet: Olöslig

Källa: Kemikalieinspektionen

Om ni önskar veta mer om PVC är ni varmt välkomna att kontakta oss. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.