Polyeten (PE)

  • Låg vattenabsorption
  • Hög slagtålighet
  • Låg friktionskoefficient
  • Goda mekaniska egenskaper
  • God kemikalieresistens

Används ofta i skärbrädor, ishockeysargar, stallinredning, glidlister mm.

Skivor: 1-50mm släta, narvade och färgade.
Polyeten är en delkrisalin termoplast som ingår gruppen olefinplaster. Polyeten framställs enligt två metoder, vilket ger en produkt med antingen hög densitet (HDeten) eller låg densitet (LDeten). Naturfärgen är vit/färglös, infärgningsmöjligheterna är obegränsade. Plasten är köldtålig, kan anändas i vatten och är dessutom resistent mot flertalet kemikalier. Polyeten framställs i flera olika kvalitéer indelade efter densitet. PE med låg densitet är t ex. lämplig för tillverkning genom vacuumformning. Plasten är godkänd för kontakt med livsmedel.

Fördelar med PE

De elektriska egenskaperna för Polyeten är goda, liksom slagsegheten. Det är beständigt mot syror och lut samt svaga lösningsmedel. Materialet är köldtåligt och okänsligt för fukt. Polyeten kan användas i kontakt med livsmedel. PE är är genomskinligt till halvgenomskinligt med god termostabilitet vilket innebär att plasten tå temperaturer ned till -60 °C.

PE är en ofarlig plast. Så länge inte farliga tillsatsämnen är tillsatta så är polyeten en ofarlig plast. Exempel på farliga tillsatsämnen är halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

Polyeten användningsområde

Polyeten är en mångsidig plast som används bl.a. till glidlister, skärbrädor, ishockeysargar, stallinredning, glidlister, kärl och flaskor. PE skapas genom polymerisation av eten.